Associació Catalana de Neohel·lenistes

Inici
 
- Presentació
- Estatuts
- Junta
Seccions
 
- Revista
- Traduccions
- Enllaços
Grups de Treball
 
- Transcripció
- Diccionari
- Edicions
- Difusió de la literatura grega a casa nostra
- Difusió de la literatura catalana a Grècia

Grups de Treball

Difusió de la literatura catalana a Grècia..

Membres del grup: Quim Gestí i Montserrat Franquesa.

10/30/2006: La idea és aprofitar les bones relacions de què gaudim actualment amb el Centre Nacional de Llibre de Grècia i amb l'Institut Ramon Llull, avui dirigit per un veritable filelinas com és l'Emilio Manzano, per difondre la llengua i la literatura catalana a Grècia. En aquest sentit ens consta que l'Institut Ramon Llull ha iniciat converses amb l'Institut Cervantes d'Atenes per l'ensenyament del català.


Informacions

Data i horaEstadístiques

Ets el visitant n?90129
Visites avui: 45


Contacte
(per demanar informació, suggerir links, etc)

associacio@neogrec.org

 

Per associar-se


Sol·licitud

 
 

FÒRUM